Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

ppams
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaromantycznosc romantycznosc
ppams
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaromantycznosc romantycznosc
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
ppams
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viatedibea tedibea
ppams
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viatopkoo topkoo
ppams
3616 098e
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatopkoo topkoo
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaromantycznosc romantycznosc
ppams
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaromantycznosc romantycznosc
ppams
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

June 29 2015

ppams
ppams
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viablaugranaaa blaugranaaa
ppams
5625 e08a
Reposted fromscorpix scorpix viablaugranaaa blaugranaaa
ppams
ppams
1737 195f
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong viablaugranaaa blaugranaaa
ppams
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viablaugranaaa blaugranaaa
ppams

June 21 2015

ppams
4512 4846
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
ppams
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
ppams
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viatopkoo topkoo
ppams
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viatopkoo topkoo
ppams
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha
— Dante Alighieri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...